وبلاگ
مقاومت امواج صوتي، كاهش انتشار صوت (اكوستيك) در چوب
وبلاگ

مقاومت امواج صوتي

مقاومت امواج صوتي، كاهش انتشار صوت (اكوستيك) در چوب سرعت انتشار صدا در جهت الياف چوب تقريباً به‌اندازه سرعت انتشار فلزات است در جدول ۱ اين انتشار براي تعدادي از مواد ذکرشده است. چوب و مواد چندسازه چوبی، ماده‌ای متخلخل هستند و لذا می‌تواند صدا را جذب كند و يا شدت آن را كاهش دهد. […]