چرا گرده‌بینه بخریم؟

چوب‌ها به شکل‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند و بنابراین برش‌های مختلفی دارد یکی از پر استفاده‌ترین نوع برش‌ها می‌توان به برش‌های گرد اشاره کرد، به تنه‌های بریده شده درخت که گرد هستند گرده بینه گفته می‌شود.
گرده‌بینه‌ها در ساختمان‌سازی به عنوان ستون استفاده می‌شوند و از نظر استحکام بسته به نوع چوب متغیر هستند.
همچنین با برش دادن گرده بینه ها به صورت افقی یا عمودی، طرح‌های زیبایی به دست می‌آید که اغلب به عنوان میز استفاده می‌شوند .

روسی

پاراوود آپادانا ارائه دهنده انواع گرده بینه

  • گرده بینه صنوبر
  • گرده بینه توت
  • گرده بینه گردو
  • گرده بینه انواع کاج‌های روسی (نراد)
  • گرده بینه راش