0
0
  1. ابعاد و ضخامت‌های معمول کاری ما در رسته‌های مختلف به شرح جدول زیر می‌باشد:

نوع چوب

ضخامت

طول

گرید

پهنا

راش ترک

5,6,7,8Cm

2.5 – 3 M

سوپر – درجه ۱ و ۲

راش گرجستان

5,7Cm

2.30 – 3 M

سوپر – درجه ۲

راش روسیه

6,7Cm

2.70 – 3 M

سوپر

تخته روسی

2.5,4.2,5,6.3
7.5 Cm

3 , 4 , 6 M

AA

در پهناهای عرف بازار

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا